Arla Minior omfattar både möjligheten att göra ett bondgårdsbesök med din klass och en serie läromedel som är anpassade till Lgr 11.